KD

KD är en förkortning för kiln dry, vilket innebär att virket är upphetat till minst 56 grader under 30 minuter och torkat till en fuktkvot av max 20 %