Kvartspall

Kvartspallen har formatet 400x600. Det rymms 4 kvartspallar på en EUR-pall