Licenserad palltillverkare

För att tillverka EUR-pall krävs att företaget är licensierat av Det Norske Veritas (DNV) eller EPAL