Pallreparatör

Företag som reparerar lastpallar. För att reparera EUR-pall krävs att företaget har licens från EPAL eller Det Norske Veritas (DNV)