Reparation av EUR-pallar

Reparation av EUR-pallar får endast utföras av företag som har licens för det. I Sverige ansvarar Det Norske Veritas (DNV) för licensieringen av pallreparatörer.