Retursystem

Retursystem Byggpall är ett retursystem för lastpallar inom byggbranschen. Pallen som används i systemet heter Byggpall.