Röda lastpallar

DHL:s internpall. Pallen är rödfärgad och märkt tillhör DHL. Lämnas tillbaka till närmaste DHL kontor