Sjöpall

En pallsort som används vid när godset skickas i sjöfatrscontainrar. Pallens mått är oftast optimerade till containermåtten som anges i fot.