Sorteringsregler

Det finns standardiserade sorteringsregler för godkända EUR-pall och för Byggpall.Mer information finns på DNV hemsida samt Norrlandspalls hemsida