Tallvedsnematod

Tallvedsnematoden är en skadegörare som angriper barrträd. Tallvedsnematoden kommer ursprungligen från Nordamerika men finns numera även i Asien och Portugal. Nematoden kan vid ett angrepp döda trädet.