Värmebehandlad lastpall

Pallen har genomgått värmebehandling (HT) enligt ISPM 15