Övermålad EUR kloss

Om EUR märkningen är övermålad på EUR-pallen är det inte längre en godkänd EUR-pall. Makuleringen av EUR-stämpeln är till för att enkelt skilja godkända EUR-pallar från ej godkända EUR-pallar.