Lastbärare

En lastbärare är en enhet som används till att hålla samman gods under transport och lagring. Container, flak och lastpall är alla exempel på lastbärare.
Lastbärare tillverkas efter bestämda standardmått, så var en lastbärare är tillverkad spelar egentligen ingen roll.

Vill du köpa lastbärare klicka här