Pall

Pallar - lastbärare för godstransport

En (last-) pall är en typ av lastbärare som används för att på ett standardiserat vis lasta samt transportera gods. Pallar är tillverkade i stål, plast eller trä såsom plywood. En pall av stål tål höga temperaturer, men har också en högre vikt än pallar av exempelvis plywood som därmed är mer ekonomiska att transportera.

Vill du köpa pallar klicka här