Värmebehandling av träemballage

Värmebehandling av träemballage har som avsikt att förhindra spridning av skadeinsekter såsom asiatisk långhorning och tallvedsnematod. Vår lastpall genomgår värmebehandling enligt FAO:s (FN:s organ för frågor inom livsmedel och jordbruk) standard ISPM 15. Värmebehandling är för övrigt den enda i Sverige tillåtna metoden att motverka skadedjur i träemballaget.

Mer om ISPM 15 här