PÖS - Pallöverföringssystemet för godkända EUR-pallar

Pallöverföringssystemet, PÖS, är ett bytessystem för godkända EUR-pallar. PÖS är förhållandevis billigt att använda under förutsättning att varken godset som hanteras på pallen eller lagerhållningen förorenar pallen så att den blir oanvändbar i bytessystemet. PÖS administreras av transportföre-
tagen Schenker, DHL och Green Cargo och används främst av företag inom dagligvarubranschen.

Företag som vill ansluta sig till PÖS ska göra en skriftlig anmälan till respektive transportföretag. Både avsändare och mottagare av pallarna måste vara anslutna för att systemet ska fungera.

Pallsaldobesked
Varje månad skickar transportföretagen ett pallsaldobesked, förutsatt att det förekommit transaktioner under perioden. Det innehåller bland annat uppgifter om hur många pallar som finns tillgodo eller är bokförda som skuld hos dem.

Tillgodohavande
Visar pallsaldobeskedet ”Er tillgodo” kan motsvarande antal pallar beställas från respektive transportföretag utan kostnad.

Skuld
Visar pallsaldobeskedet ”Oss tillgodo” ska motsvarande antal pallar
återlämnas till transportföretaget.

Oreglerad skuld
Om pallskulden inte regleras före angivet datum på pallsaldobeskedet
skickar transportföretaget en faktura på ett fastställt belopp per pall.

Information
Ytterligare information om PÖS och vilka regler som gäller kan erhållas från respektive transportföretag.


www.dhl.se
www.schenker.nu