Norrlandspall tar producentansvar

Sedan 30 juni 2001 omfattar lagen om producentansvar även träförpack-
ningar. Detta innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara ska ansvara för insamling och återvinning av den uttjänta förpackningen. Producentansvaret ingår som en naturlig del i Norrlandspalls åtaganden.

Svenskt Returträ
Materialbolaget Svenskt Returträ AB har till uppgift att lösa producent-
ansvaret för träförpackningar och är samordningsorgan för de insamlings-
och återvinningsbolag som engagerats i materialbolagets kretsloppssystem. För insamling av lastpallar och pallkragar i standardformat samarbetar
Svenskt Returträ med Norrlandspall.

Norrlandspall arbetar rikstäckande
Norrlandspall samlar in och köper överskott av lastpallar och pallkragar i standardformat från företag i hela landet. Vi samarbetar med ledande speditörer som Schenker och DHL för att palltransporterna ska skötas så effektivt som möjligt. För minsta möjliga miljöpåverkan utnyttjas tom-
transporter där så är möjligt.

Sortering av emballaget sker i huvudsak på någon av våra depåer i Helsingborg, Göteborg, Örebro, Kristianstad, Sundsvall eller Umeå. Norrlandspall är licensierat av Det Norske Veritas för reparation av EUR-pall.