Utmärkelser & nomineringar

Vi som arbetar på Norrlandspall vill hela tiden att vårt företag och våra tjänster ska utvecklas och förbättras. Den inställningen har gjort att vi
idag är branschledande på den svenska marknaden. Den är säkert också
en stor anledning till att vårt företag fått flera nomineringar och
utmärkelser på vägen.


Retursystem Byggpall – Vinnare av utmärkelsen Årets Återanvändare 2016

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen. Återvinningsgalan startades 2009 av facktidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Priset delades ut av Madeleine Gustafsson och Markus Asklöv på MoveTech, som är kategoripartners.

Motiveringen lyder:

”Årets återanvändare har verkligen tagit fasta på avfallstrappans strategi att sätta återanvändning före återvinning. Med ett sinnrikt retursystem har man skapat ett kretslopp som är till nytta för fler, med miljönytta och ekonomi i första rummet. Årets Återanvändare har visat att det går att hitta enkla, välfungerande och miljöfrämjande alternativ.”

Bakgrunden är Swedish Recycling Awards som instiftades 2007 för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar, som gjort avtryck i såväl företagets, landets eller kommunens ekonomi som i miljön. Av 84 inkomna kandidater har juryn valt ut tre finalister i åtta klasser och Retursystem Byggpall är en av de utvalda.


GASELL, 2006, 2007, 2008, 2009

Dagens Industris erkännande till företag som har minst tio anställda, tio miljoner kronor i omsättning, som har sunda finanser och har vuxit organiskt och minst fördubblat sin omsättning på tre år.


SNABBVÄXARNA 2009

Varje år publicerar tidningen Affärsvärlden Sveriges snabbast växande företag. Kraven på snabbväxarna är tuffa.

Företaget skall ha funnits i minst sju år.
Omsättningen skall vara minst 60 miljoner.
Det genomsnittliga antalet anställda skall vara minst 60 personer.
Den genomsnittliga omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

En genomsnittlig tillväxttakt på 29,93 % de senaste 6 åren gör att Norrlandspall hamnar på 60:e plats över Sveriges snabbast växande företag åren 2002-2008.


ENTREPRENOUR OF THE YEAR, Region Norr 2008

Ernst & Youngs utmärkelse till Sveriges främsta entreprenör. De nominerade är nytänkande och kreativa personer som skapar bestående ekonomiska resultat genom risktagande och eget finansiellt engagemang. De har även goda ledaregenskaper, driver bra personalpolitik och visar prov på samhälls-
engagemang och intresse för närmiljön.


ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG, UmeåGalan 2008

Deloittes pris till Umeåföretag som vill utvecklas och som har modet och förmågan att satsa och verka för tillväxt.


ÅRETS NYTÄNKARE, 2005

Tidningen Du & Co’s pris
”Genom att se möjligheter, förädlingsvärde och utvecklingspotential där andra ser förbrukat material, har Henrik Morén byggt upp en lönsam och framgångsrik affärsverksamhet. Sammantaget gör detta Norrlandspalls
Henrik Morén inte bara till en mycket innovativ entreprenör. Han utses
även härmed till årets nytänkare 2005.”