EUR-pall A (godkänd EUR-pall)

Artikel 1010. Storlek 1200 x 800. Virkestjocklek 22 mm.

Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och som bytespall i Pallöverföringssystemet. Pallen vi säljer har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation.