Begagnad pallkrage (för helpall)

Artikel 2011. Storlek 1200 x 800 x 200. Virkestjocklek 21 mm.

Begagnade kragar har ett lägre pris. De har också genomgått en noggrann sortering och fyller samma funktion som nytillverkade. På begagnade kragar kan det ibland förekomma andra företags logotyper.

Pallkragen är en produkt med många användningsområden för lagring och transport. Med pallkragens hjälp kan hela pallen utnyttjas, lastvolymen blir maximal. Vid uppackning kan sektioner plockas bort efter hand, vilket ger en god arbetsmiljö. Kragarna är hopfällbara och tar liten plats vid förvaring.