Reparation av lastpallar

Norrlandspall är Sveriges ledande reparatör av lastpallar. Sammanlagt reparerar vi en miljon pallar per år på våra fem depåer runt om i landet.
EUR-pallar ska klara bestämda belastningskrav och de får bara repareras av licensierade företag. Alla våra depåer är licensierade av "Det Norske Veritas" för reparation av EUR-pall och vi får årligen oanmälda besök från DNV Inspection som kontrollerar att reparationerna bedrivs enligt de riktlinjer som licensen kräver.

När pallarna kommer in till oss sorteras de i olika kvaliteter. Är pallen trasig byter vi ut de skadade delarna. Efter avslutad reparation märks pallarna med vårt licensnummer, B34, innan de återförs till pallsystemet.