Byggpall

Pallen är standardpall inom Byggbranschen. Byggpallen ingår i ett returssytem som heter Retursystem Byggpall. Pallen är ursprungligen en EUR-pall som märkts om med symbolen för Byggpall.