EPAL

Är en organisation som utärdar licens för att tillverka eller reparera EUR-pall.