HT

HT är en förkortning för Heat treatment, vilket innebär att virket är upphettat till 56 grader under minst 30 minuter.