Norrlandspall tar producentansvar

Sedan 30 juni 2001 omfattar lagen om producentansvar även träförpackningar. Detta innebär att de som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara ska ansvara för insamling och återvinning av den uttjänta förpackningen. Producentansvaret ingår som en naturlig del i Norrlandspalls åtaganden.

Norrlandspall arbetar rikstäckande

Norrlandspall samlar in och köper överskott av lastpallar och pallkragar i standardformat från företag i hela landet. Vi samarbetar med ledande speditörer som Schenker och DHL för att palltransporterna ska skötas så effektivt som möjligt. För minsta möjliga miljöpåverkan utnyttjas tom transporter där så är möjligt.

Sortering av emballaget sker i huvudsak på någon av våra depåer i Helsingborg, Göteborg, Örebro, Kristianstad eller Umeå.