A-pall

A-pallar är även kända som EUR-pallar A eller godkända EUR-pallar

Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och som bytespall i Pallöverföringssystemet. Den A-pall vi säljer har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation.