A-reparation

A-reparation är inte trafikduglig men går att reparera till godkänd EUR-pall (A-pall).