Asiatisk Långhorning

Asiatisk Långhorning är en skalbagge som angriper lövträd. Kommer ursprunglingen från Asien.