B-pall

B-pallar – ett annat namn för utrangerade EUR-pallar

B-pallen är inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. Det finns ingen standariserad kvalitetsnorm för B-pallar varför kvalitén kan varierar mellan olika pall-leverantörer. B-pallar lämpar sig exempelvis ypperligt för tungt gods inom verkstads-, betong-, jord- och exportindustrin.