Det Norske Veritas

Det Norske Veritas utfärdar bl a licens för att tillverka eller reparera EUR-pall.