DHL internpall

Pallen är röd och märkt tillhör DHL. Pallen lämnas tillbaka till närmaste DHL kontor.