DNV

Förkortning för Det Norske Veritas (DNV). Utfärdar licens för att tillverka eller reparera EUR-pall.