Emballage

Emballage av trä – pallar och pallkragar

Emballage är i vardagligt tal förknippat med förpackning eller anordning som omsluter en vara av något slag, för att skydda den. På Norrlandspall avser emballage pallar och pallkragar.