EUR-pall A

Artikel 1010. Stl 1200 x 800. Virkestjocklek 22 mm.

Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. Den går även att få värmebehandlad för export utanför EU, läs mer om värmebehandlade lastpallar här. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och som bytespall i Pallöverföringssystemet. Pallen vi säljer har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation