Returpall B/Byggpall


Returpall B/ Byggpall

Artikel 1030/6418. Stl 1200 x 800. Virkestjocklek 22 mm.

Pallen är ursprungligen en EUR-pall och ingår som standard pall i Retursystemet och Retursystem Byggpall. Den går även att få värmebehandlad för export utanför EU, läs mer om värmebehandlade lastpallar här. Den har genomgått en noggrann sortering och vid behov även reparation innan utleverans och är tydligt märkt på långsidornas högra kloss för att vara enkel att identifiera.

Norrlandspall ansvarar för leverans och återköpet av Returpall B/Byggpall i hela landet. För en effektiv insamling av pallarna samarbetar Norrlandspall med de ledande transportbolagen.

Returpall B/Byggpall används främst inom jord- och trädgårdsbranschen samt byggbranschen. Läs mer om Retursystem Byggpall här.