Vilket retursystem är bäst för dig?

Norrlandspall arbetar dagligen med landets största fraktbolag och företag där pallhantering är en viktig del av produktionen. Det ger oss unika erfarenheter och kunskap om de olika retursystemens fördelar. Du kan lita på att vi hjälper dig att välja det system som passar just dina pallbehov så att du får bästa möjliga pallekonomi.

Retursystem Byggpall och Returpallsystemet (Returpall B) är sedan 1 januari 2024 godkända av Naturvårdsverket som Marknadsdrivet system för återanvändning enligt den nya förpackningsförordningen. Läs mer

Det finns idag tre dominerande retursystem för lastpallar i trä. Vilket du ska välja avgörs främst av:
• Vilken produkt som ska lastas på pallen
• Om produkten lagerhålls inomhus eller utomhus
• Vilka krav mottagaren ställer

Pallöverföringssystemet, PÖS (godkänd EUR-pall)

PÖS är ett bytessystem för godkända EUR-pallar. Det används framför allt inom dagligvarubranschen och lämpar sig endast för gods som lagerhålls inomhus i torra miljöer. Läs mer

Retursystem Byggpall (Byggpall)

Byggbranschens egna system där Byggpallen är en begagnad EUR-pall som genomgått en noggrann kvalitetskontroll. Den stora fördelen med Byggpallen är att pantvärdet inte påverkas negativt av regn, snö eller nedsmutsning på samma sätt som EUR-pallens. Byggpallen är därför lämplig för utomhusanvändning men får också användas inomhus.
Läs mer om Retursystem Byggpall här: www.byggpall.se

Returpallsystemet (Returpall B/Jordpall)

Returpallsystemet använder samma pall som Retursystem Byggpall, men här heter den Returpall B. Eftersom Returpall B används mycket i jord- och trädgårdsbranschen kallas den ibland för Jordpall. Pelletsbranschen är också en stor användare av Returpall B. Läs mer