Retursystem Byggpall

Byggbranschen införde 2006 ett eget rikstäckande retursystem för lastpallar. Norrlandspall har uppdraget att driva systemet och det införs nu successivt hos byggbranschens aktörer. Retursystem Byggpall har växt kraftigt de senaste åren.

Mer information om Retursystem Byggpall hittar du på systemets hemsida.

www.byggpall.se

 

Retursystem Byggpall – Vinnare av utmärkelsen Årets Återanvändare 2016

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen. Återvinningsgalan startades 2009 av facktidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Priset delades ut av Madeleine Gustafsson och Markus Asklöv på MoveTech, som är kategoripartners.

 

Motiveringen lyder:

Årets återanvändare har verkligen tagit fasta på avfallstrappans strategi att sätta återanvändning före återvinning. Med ett sinnrikt retursystem har man skapat ett kretslopp som är till nytta för fler, med miljönytta och ekonomi i första rummet. Årets Återanvändare har visat att det går att hitta enkla, välfungerande och miljöfrämjande alternativ.

 

Bakgrunden är Swedish Recycling Awards som instiftades 2007 för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar, som gjort avtryck i såväl företagets, landets eller kommunens ekonomi som i miljön. Av 84 inkomna kandidater har juryn valt ut tre finalister i åtta klasser och Retursystem Byggpall är en av de utvalda.