Tre sätt att minska dina kostnader i PÖS

Är du med i Pallöverföringssystemet (PÖS) så finns det olika sätt att spara pengar.

  1. Köp pallar av Norrlandspall och återställ underskottet
    Uppstår underskott på pallar i PÖS kommer som regel en pallfaktura från transportföretaget. Gör då så här: Återställ underskottet genom att köpa motsvarande antal av Norrlandspall som i sin tur reglerar pallskulden hos transportföretaget. Norrlandspalls priser är lägre än transportförestagens gängse debiteringspriser.
  2. Sälj de ej godkända pallarna till Norrlandspall
    De flesta företag får in B-pallar (ej godkända EUR-pallar) och reparationspallar i sin hantering. Släng inte bort dem, utan sälj dessa till Norrlandspall för att ändå få in lite pengar för dem. Noggrann sortering är viktig eftersom under-måliga pallar inte godtas i PÖS.
  3. Sälj pallöverskottet till Norrlandspall
    Eventuellt överskott av pallar i PÖS framgår av det senaste pallsaldobeskedet från Schenker, DHL eller Green Cargo. Sälj överskottet till Norrlandspall så omsätts pallarna i pengar.

Kontrollera pallarnas kvalitet

Det är viktigt för medlemmar i PÖS att deras godsmottagare kontrollerar pallarnas kvalitet och reklamerar icke godkända pallar på fraktsedeln, annars uppstår en pallskuld till transportföretaget.