Drift av palldepåer

Norrlandspall sköter Schenker, DHL och Brings palldepåer på flera orter i landet. För att ha det uppdraget måste vi vara certifierade av DNV, detta innebär att vi regelbundet genomgår kontroller och har kunskap om när en pall får användas och vilka som bör sorteras bort för att säkerställa att leveransen på pallen inte kommer att ge upphov till skada på varken människor eller gods.

I vårt uppdrag ingår att sortera upp sändningar samt lagerhålla pall för systemens räkning.