Ordlista

A-pall

A-pallar är även kända som EUR-pallar A eller godkända EUR-pallar Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och som bytespall i Pallöverföringssystemet. Den A-pall vi säljer har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation.

A-reparation

A-reparation är inte trafikduglig men går att reparera till godkänd EUR-pall (A-pall).

Asiatisk Långhorning

Asiatisk Långhorning är en skalbagge som angriper lövträd. Kommer ursprunglingen från Asien.

B-pall

B-pallar – ett annat namn för utrangerade EUR-pallar B-pallen är inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. Det finns ingen standariserad kvalitetsnorm för B-pallar varför kvalitén kan varierar mellan olika pall-leverantörer. B-pallar lämpar sig exempelvis ypperligt för tungt gods inom verkstads-, betong-, jord- och exportindustrin.

B-reparation

B-reparation är inte trafikduglig men går att reparera till B-pall.

Blå lastpallar

Pallen är blå och märkt Chep. Pallen ägs av Chep. Kontakta Chep för hämtning.

Bottenbräda

Brädan på tex EUR-pallen som vilar mot marken.

Byggpall

Pallen är standardpall inom Byggbranschen. Byggpallen ingår i ett returssytem som heter Retursystem Byggpall. Norrlandspall är pallföretaget som är upphandlat att driva Retursystem Byggpall. Pallen är ursprungligen en EUR-pall som märkts om med symbolen för Byggpall. Läs mer om Retursystem Byggpall här.

Däckskantbräda

Ytterbrädan på tex EUR-pallens däck.

Däcksmittbräda

Mittersta brädan på tex EUR-pallens däck.

DB

DB är en förkortning för debarking, vilket innebär att virket är barkfritt.

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas utfärdar bl a licens för att tillverka eller reparera EUR-pall.

DHL internpall

Pallen är röd och märkt tillhör DHL. Pallen lämnas tillbaka till närmaste DHL kontor.

DNV

Förkortning för Det Norske Veritas (DNV). Utfärdar licens för att tillverka eller reparera EUR-pall.

Emballage

Emballage av trä – pallar och pallkragar Emballage är i vardagligt tal förknippat med förpackning eller anordning som omsluter en vara av något slag, för att skydda den. På Norrlandspall avser emballage pallar och pallkragar.