PÖS – Pallöverföringssystemet för godkända EUR-pallar

Pallöverföringssystemet, PÖS, är ett bytessystem för godkända EUR-pallar. PÖS är förhållandevis billigt att använda under förutsättning att varken godset som hanteras på pallen eller lagerhållningen förorenar pallen så att den blir oanvändbar i bytessystemet. PÖS administreras av transportföretagen Schenker, DHL och Green Cargo och används främst av företag inom dagligvarubranschen.

Företag som vill ansluta sig till PÖS ska göra en skriftlig anmälan till respektive transportföretag. Både avsändare och mottagare av pallarna måste vara anslutna för att systemet ska fungera.

Pallsaldobesked

Varje månad skickar transportföretagen ett pallsaldobesked, förutsatt att det förekommit transaktioner under perioden. Det innehåller bland annat uppgifter om hur många pallar som finns tillgodo eller är bokförda som skuld hos dem.

Tillgodohavande

Visar pallsaldobeskedet ”Er tillgodo” kan motsvarande antal pallar beställas från respektive transportföretag utan kostnad.

Skuld

Visar pallsaldobeskedet ”Oss tillgodo” ska motsvarande antal pallar återlämnas till transportföretaget.

Oreglerad skuld

Om pallskulden inte regleras före angivet datum på pallsaldobeskedet skickar transportföretaget en faktura på ett fastställt belopp per pall.

Information

Ytterligare information om PÖS och vilka regler som gäller kan erhållas från respektive transportföretag.

Stämpeln på pallen visar att den är en godkänd EUR-pall.Stämpeln på pallen visar att den är en godkänd EUR-pall.

 

DHL

Schenker