En uppfinning från andra världskriget

Trälastpallen utvecklades av en amerikansk trossofficer under andra världskriget och kom till Europa i samband med invasionen av Normandie.

Pallarna användes för att transportera material och förnödenheter och hade dimensionerna 32 x 48 tum (813 x 1219 mm) samt 40 x 80 tum (1016 x 2032 mm).

Vid krigets slut lämnade de allierade trupperna hundratusentals pallar efter sig i Europa. Järnvägsförvaltningarna i de flesta europeiska länder insåg betydelsen av att använda pallar och truckar för att få en rationell hantering av gods. UIC, Internationella Järnvägsunionen, standardiserade därför dimensionerna hos pallarna som de allierade efterlämnat.

Den mindre pallen, som ansågs mest lämpad för distribution av dagligvaror, blev EUR-pallen. I Sverige kallas den ofta för SIS-pallen eller SJ-pallen. I samband med en revidering av standarden på 1970-talet fastställdes EUR-pallens dimensioner till 800 x 1200 mm.

I dagens miljömedvetna samhälle kan vi väl knappast tänka oss en bättre och mer praktisk lastbärare än en returpall i trä, eller hur?