pallstampel_ny_instruktion

Returpallsystemet (Returpall B/Jordpall)

Returpallsystemet är ett rikstäckande retursystem för lastpallar och anpassat för gods som lagerhålls utomhus. Den pall som används i systemet heter Returpall B och är en begagnad EUR-pall som genomgått en noggrann kvalitetskontroll innan utleverans. Returpall B kallas ofta för Jordpall och används inom mest inom jord- och trädgårdsbranschen av företag som Rölunda Produkter, Hasselfors Garden, Södra Århults Torv och Fagerhults Torv.

Returpall B är även standardpall inom byggbranschens retursystem och går där under namnet Byggpall. (se Retursystem Byggpall)

Pallens värde påverkas inte av tuff hantering samt regn, snö eller nedsmutsning på samma sätt som den godkända EUR-pallen som används i pallöverföringssystemet PÖS.

Pallen har ett garanterat återköpspris oavsett kvalitet på 160 kr.

Idag slängs mängder av lastpallar, när ni ansluter er till retursystemen, bidrar även ni till cirkulär ekonomi, där vi förlänger livslängden på material och produkter och minskar avfallen och återanvänder material.

Cirkulär ekonomi bygger bland annat på att utforma produkter så att de kan återanvändas samt att levererar funktioner snarare än produkter. Idag dominerar linjär ekonomi med enkelriktade flöden från råvara till deponi, vilket inte är särskilt hållbart. En hög andel byggpallar återanvänds och nödvändiga reparation sker så långt som möjligt med återanvänt virke.

 

Så här fungerar systemet:

  1. Materialproducenten köper den märkta pallen från Norrlandspall.
  2. Materialproducenten fakturerar sina kunder för det antal pall som levererats.
  3. Slutanvändaren säljer tillbaka pallen till Norrlandspall för 160 kr oavsett kvalitet. För att pallen ska vara godkänd som Returpall B/Jordpall ska de vara märkta med stämpeln för returpallsystemet på den högra klossen.

 

När ni säljer tillbaka returpallen till oss kan ni också passa på och skicka med annan pall i samma sändning. Vi köper alla pallar och kragar som har standard måtten 1200×800 samt 800×600.

Ring Norrlandspall för hämtning, tel 020-27 00 00